Mojo Blues Band
Mojo Blues Band
Siggie Fassl g & voc, Georg Weghofer b, Erik Trauner voc & g & hm, Silvio Berger dm, Charlie Furtner p.