Bobby Shew, Thomas Huber
Bobby Shew tp, im Hintergrund Thomas Huber
31.05.2001, Booby Shew Quintet