Bobby Shew, Thomas Huber
Bobby Shew tp, im Hintergrund Thomas Huber