Dusko Goykovich
Dusko Goykovich tp
26. - 28.10.2017, & Martin Fuss sax, Matyas Gayer p, Martin Djakonovski b, Vladimir Kostadinovic dm