Dusko Goykovich
Dusko Goykovich tp
17. - 19.11.2016, mit Renato Chicco p, Johannes Strasser (Do&Fr), Matyas Hofecker (Sa) b, Vladimir Kostadinovic dm